Kontakt

  • Kontakti

  • Nedeljko Pavlec
  • +385 (0)91 888 2148
  • Adresa

  • Savez sportskih udruga Sveučilišta Sjever
  • 104 Brigade 3
  • 42000 Varaždin
  • E-mail

  • su.sjever@unin.hr