SVEUČILIŠTE SJEVER DOBILO PEHAR ZA FAIR PLAY NA EUROPSKIM SVEUČILIŠNIM IGRAMA

Futsal ekipa Sveučilišta Sjever na ceremoniji dodjele medalja za najušpješnije ekipe Europskih sveučilišnih igara je ugodno iznenadila i dobila pehar za fair play. Moto ovih igara je bio fair play pa samim tim ova nagrada odlazi u prave ruke, istaknuo je je u svome govoru tehnički delegat Euse za futsal Tomasz Aftanski, objasnivši tako dodjelu ove nagrade. U svojem prvom nastupu na sveučillišnim igrama studenti Sveučilišta Sjever nisu mogli na bolji način promovirati naše Sveučilište. To je jedan izuzetan primjer odnosa prema sportu i poštivanja osnovnih načela sporta naših studenata, istaknuo je profesor Pavlec prigodom uručivanja nagrade.