Menu
  • 1. listopada 2018.

Poziv na izbornu skupštinu Sportske udruge Sveučilišta Sjever

Varaždin , 1.12.2018

ČLANOVIMA SPORTSKE UDRUGE SVEUČILIŠTA SJEVER

poziv na

IZBORNU SKUPŠTINU

SPORTSKE UDRUGE SVEUČILIŠTA SJEVER

koja će se održati u utorak 28.prosinca 2018

u dvorani Graberje Varaždin,

Graberje 31,

42000

Varaždin s početkom u 20 sati.

Na izbornoj sjednici Skupštine potvrdit će se članovi Skupštine te održati izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i članova ostalih tijela predviđenih Statutom Sportske udruge Sveučilišta Sjever.

Sukladno navedenom, molim sve članove Sportske udruge Sveučilišta Sjever dostave pravovaljane podatke kojima, sukladno članku 20 Statuta Sportske udruge Sveučilišta Sjever određuju kao člana u Skupštini Sportske udruge Sveučilišta Sjever za mandatno razdoblje 2018-2022

 

Prijedlog dnevnog reda:

1.Usvajanje Dnevnog reda 7. sjednice Skupštine

2.Izbor radnih tijela:

a.Komisija za verifikaciju mandata

b.Zapisničara

3.Izvješće Komisije za verifikaciju mandata

4.Usvajanje zapisnika 7. sjednice Skupštine

5.Izvješće o radu Sportske udruge Sveučilišta Sjever u 2017. godini

6.Financijsko izvješće Sportske udruge Sveučilišta Sjever za 2017. godinu

7.Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu

8.Izbor radnih tijela:

a.Radno predsjedništvo

b.Izborna komisija

9.Verifikacija mandata za mandatno razdoblje 2018.-2022.

10.Raspuštanje tijela Sportske udruge Sveučilišta Sjever izabranih u mandatnom razdoblju 2014.-2018.

11.Izbor tijela Sportske udruge Sveučilišta Sjever za mandatno razdoblje 2018.-2022.

a.Predsjednik

b.Dopredsjednici

c.Članovi Izvršnog odbora

d.Nadzorni odbor

1. Izbor predstavnika(2) skupštine u Savezima kojima SUSS djeljuje

12.Program rada Sportske udruge Sveučilišta Sjever za 2019. godinu

13.Financijski plan Sportske udruge Sveučilišta Sjever za 2019. godin

14.Razno

Napomene:

  • Predviđeno vrijeme trajanja sjednice je 80minuta.
  • Molimo vas da eventualna pitanja i sugestije pošaljete pisanim putem prije sjednice Skupštine, a najkasnije do utorka 16.listopada do 12:00 sati kako bi ih proslijedili ostalim članovima Sportske udruge Sveučilišta Sjever te tako sjednicu učinili što učinkovitijom.

Predsjednik Sportske udruge Sveučilišta Sjever:

Nedeljko Pavlec