Menu
  • 17. listopada 2017.

Savez sportskih udruga Sveučilišta Sjever na potpisivanju sporazumo cikloturizma

Danas je u Županijskoj palači u Varaždinu potpisan Sporazum o provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma na području Varaždinske županije do 2020.
Sporazum su potpisali Varaždinska županija, Turistička zajednica Varaždinske županije, gradovi i općine s područja Varaždinske županije, AZRA, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Županijska uprava za ceste, Hrvatske vode, Udruga „Sindikat biciklista“, Brdsko – biciklistički klub „Ivanščica“, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska uprava varaždinska, Biciklistički klub „Maraton Kreidler“, Savez sportskih udruga Sveučilišta Sjever i Rafting klub „Matis divlja voda“.

Varaždinska županija u suradnji s Turističkom zajednicom Varaždinske županije provodi projekt „Biciklistička ruta Varaždinske županije“ koji je prijavljen na Javni poziv Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini. Ministarstvo turizma sufinancirat će projekt u ukupnom iznosu od 350.000 kuna, od čega je 50 posto već uplaćeno Varaždinskoj županiji, a preostali dio bit će isplaćen po završetku projekta.

Opći cilj projekta je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Idejni projekt ruta za područje cikloturizma je također izrađen, a sadrži detaljne informacije o postojećim rutama, ali i prijedloge budućih biciklističkih ruta, stanje na rutama od uređenosti, povezanosti, dužine, podloge i kategorije, pa do opisa ruta i fotografija.

– S obzirom na našu bogatu kulturno–povijesnu baštinu, povoljnu klimu, atraktivan okoliš te ostale povoljne uvjete u Varaždinskoj županiji, cikloturizam se nameće kao važan segment naše turističke ponude. Povezanost s drugim županijama, ali i sve ostale pogodnosti poput obogaćivanja smještajnih kapaciteta, lokalne ponude i etno-gastronomije, još su jedan važan dio cikloturizma kao dijela koji je bitan za razvoj kontinentalnog turizma – naglasila je Natalija Martinčević, posebna savjetnica župana.

Elizabeta Dolenec, direktorica Turističke zajednice Varaždinske županije rekla je da je Varaždinska županija i prijavila ovaj projekt s ciljem da i Hrvatska postane dio mreže EuroVela, to bi puno značilo za turizam Županije, ali i za turizam susjednih županija.

Goran Lampelj iz Sindikata biciklista je istaknuo je da je velika stvar da je Županija krenula u projekt, jer poboljšanje cikloturizma povećava broj turista koji ulaze u Varaždinku županiju, poboljšava kvalitete biciklističkih ruta, ali utječe i na poboljšanje mobilnosti da se ljudima da alternativa automobilu.